• Prima pagină
 • /
 • Evenimente
 • /
 • "CHIEF INFORMATION & INNOVATION OFFICE" - pentru eliminarea birocrației în România - în avantajul cetăţenilor.

CHIEF INFORMATION & INNOVATION OFFICE

Pentru eliminarea birocrației în România

În avantajul cetăţenilor

 

DESPRE

Instituțiile publice care trebuie sa lucreze în avantajul cetățenilor și al mediului privat de afaceri

Profesionalizarea specialistilor din Administraţia publică si responsabilizarea acestora

Modele de e-guvernare oferite de cele mai dezvoltate state din Europa şi din lume

Ce înseamnă principiul doar o sigură dată propus de Comisia Europeană

Interconectarea sistemelor electronice ale administrației publice - soluţie pentru indeplinirea corecta a activitatilor

Impulsionarea creșterii economice în paralel cu reducerea posibilităţilor de corupție din administrațiile centrale și locale

________________

Vă invităm să participați la conferința Chief Information & Innovation Office. Pentru eliminarea birocratiei în România. În avantajul cetăţenilor. eveniment care dezbate pentru prima oara în România soluțiile pentru îmbunătățirea activității instituțiilor publice, astfel încât acestea să lucreze doar în folosul cetățenilor și cu cât mai puțină birocrație

 

                                                                                                 PARTICIPĂ ȘI SPUNE-ȚI PUNCTUL DE VEDERE!

                                                                                                                    ARATĂ CĂ ȚIE ÎȚI PASĂ!

Conferința își propune să inițieze o dezbatere cu participarea unora dintre cei mai importanți actori implicați în îmbunătățirea continuă a funcționării unor administrații publice din cele mai dezvoltate state în domeniul guvernanței digitale, cu rezultate în creșterea eficacității, eficienței, interoperabilității și securității sistemelor de guvernare, control al creșterii economice și reducerii cheltuielilor bugetare, inclusiv reducerea posibilităților de corupție.

Evenimentul se dorește un pas spre inițierea unui plan de acțiuni concrete care să sprijine realizarea unei etape necesare în vederea reorganizării și îmbunătățirii funcționării administrației publice din România prin înființarea imediat sub conducătorul unei organizații publice a unui birou de coordonare a interoperabilității, eficacității, eficienței și securității cu rol de inovare continuă a stilului de management, inclusiv a procedurilor și standardelor de funcționare, pentru stimularea creșterii economice, reducerea cheltuielilor bugetare și reducerea posibilităților de corupție, în avantajul cetățeanului, concepută în spiritul Agendei Digitale pentru Europa 2020.

Dezbaterea va analiza realizarea reorganizării și îmbunătățirii funcționării administrației publice din România prin înființarea  unui birou de tip Chief Information Office. Această nouă structură va avea un rol de inovare continuă a modului de funcționare a acestora, inclusiv a tehnologiei, procedurilor și standardelor de funcționare, cu rezultate importante în stimularea creșterii economice, reducerea cheltuielilor bugetare și reducerea posibilităților de corupție, în avantajul cetățeanului.

O structură de tip Chief Information Innovation Office (Centru de Interoperabilitate Informațională și Operaționalizare) CIIO  în organizațiile publice ar putea să :

 1. acționeaze sub imediata coordonare a CEO, pe care îl ajută prin perfecționarea funcționării organizației în scopul realizării obiectivelor stabilite;
 2. cunoască toate obiectivele organizației și are viziunea de ansamblu a ogranizației în raport cu toți stakeholderii acesteia;
 3. identifice toate procesele și toate procedurile organizației și face propuneri pentru îmbunătățirea continuă a funcționarii acesteia (innovatioon officer) în raport cu obiectivele stabilite ale organizației;
 4. utilizeze Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru eficacitatea și eficienta funcționării acesteia;
 5. acționeze pentru reducerea cheltuielilor bugetare;
 6. urmărească securitatea proceselor și procedurilor în raport cu obiectivele organizației și interoperabilitatea cu alte organizații cu care cooperează;
 7. micșoreze posibilitățile unor activități nelegate de obiectivele organizației sau de corupție;
 8. să coopereze sub viziunea unui CIIO guvernamental pentru realizarea programului de guvernare și funcționarea eficace și eficientă a instituțiilor guvernamentale;
 9. să propună standarde de cooperare, inclsiv modificarea unor reglementari/legi învechite care pot îngreuna realizarea obiectivelor.

 

Vasile DÎNCU

VicePrim-Ministru pentru Dezvoltare Regională și Administrație Publică

Link

Marius Raul BOSTAN

Ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI)

Daniel OAJDEA

Preşedinte - Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicare Camera Deputaţilor

Dragos PÎSLARU

Secretar de Stat - Cancelaria Primului Ministru al  României

Radu PUCHIU

Secretar de Stat - Cancelaria Primului Ministru al României

Prof. Dr. Reinhard POSCH

Chief Information Officer - Federal Goverment of Austria

“The PLATFORM DIGITAL:AUSTRIA – a model for eGovernment coordination and implementations”  

Short Summary: “The presentation will point at the history and the implementation of the platform DIGITAL:AUSTRIA which was resulted from the need for a strategic coordination. The coordination was urgent after 2000 as Austria was ranking last but two in the EU concert. The presentation will also show how the platform adopted its structure according to the changing requirements and needs. Along with the presentation the general model and examples how this is implemented in practical cases are given. In addition to the above two recent examples (a) the development of eID from 2004 to the eIDAS regulation and (b) the cash register ordinance to avoid tax evasion will be given.”

Ing. Aurelian IONESCU, gen. (r) - profesor asociat CIO - DRESMARA

Director Department Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA)      

Delia POPESCU

Agenţia Română pentru Agenda Digitală - AADR

Cătălin MARINESCU

Președinte - Autoritatea Națională  pentru  Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Prof. Dr. Decebal POPESCU

Consilier al Ministrului - Ministerul Comunicaţiilor și pentru Societatea Informațională - MCSI      

Descarcă prezentarea

Cornel DOROBĂȚ

Expert in Documente Electronice - Banca Naţională a  României

Varujan PAMBUCCIAN

Deputat - Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicațiilor - Camera Deputaţilor  

Augustin Jianu

Director - Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO)

Florin COSMOIU

Director  - Centrul Naţional CyberInt - Serviciul Român de Informaţii (SRI)

Gen. Ing. Marcel OPRIS

 Director General,  Serviciul de Telecomunicaţii Speciale   

Toma CÎMPEANU

Director Executiv - Comisia Tehnică - Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor de Informaţii - ANSSI

Stelian ARION

- Vice-Preşedinte - Asociaţia Romană pentru de Securitate - ARTS,

- Vice-Presedinte - Asociația Română a Evaluatorilor de Riscuri de
Securitate Fizică - ANERSF     

- Membru  în Consiliul Director - Asociația Română pentru Protecția
monitorizarea serviciilor de cloud;
Infrastructurii Critice -ARPIC   

Razvan GRIGORESCU

 Manager pentru Securitatea Informaţiilor,  CEC Bank     

Cristian DRIGA

Avocat, Președinte - Asociația Centrul pentru Studiul Criminalității Informatice

Marin Ardănel COTESCU

Vicepreședinte - Comisia pentru Admnistrație Publică și Organizarea Teritoriului a Senatului

Eugen NICOLICEA

Președinte - Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicațiilor a
Camerei Deputaţilor

Paul Victor DOBRE

 - Președinte - Comisia pentru Admnistrație Publică și Amanajarea Teritoriului a Camerei Deputaților

- Director General - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

Doina BANCIU

-  Director General - Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucuresti

Dan NECHITA

- Consilier - al Primului Ministru al  României

Laurent CHRZANOVSKI

Prof. Univ. Dr. Habil. PhD PostDoc, Member and contractual consultant of the Roster of Experts of the ITU  

Laurentiu STELEA

Secretar de Stat - Ministerul Fondurilor Europene

prezintă “IT management/IT governance”

Daniela LIȚĂ

Project Manager - ELO Digital Office

Violeta ALEXANDRU

Ministrul Delegat pentru Consultare Publică și Dialog Civic - MCPDC (tbc)

Dumitru ZAMFIR

Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice - ANSSI

Adrian Victor VEVERA

Expert în managementul activităților pentru protecția infrastructurilor critice                                                                                                                   

09:00-09:30 Înregistrare participanţi


09:30 -09:40 Cuvânt de bun venit

Prof. dr. ing. Doina BANCIU - Director General –Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică –ICI București
Thomas KLEININGER - Director Executiv –Asociația pentru Dezvoltarea Societații Informaționale –ADSI


09:40-10:30 SESIUNEA OFICIALĂ DE DESCHIDERE

Mesajul Președinției României(tbc)
Mesajul Primului Ministru (tbc)


Vasile DÎNCU - Vice-Prim-Ministru și Ministru pentru Dezvoltare Regională șiAdministrație Publică


Marius Raul BOSTAN - Ministrul Comunicațiilor şipentru Societatea Informaţională-MCSI


Violeta ALEXANDRU - MinistrulDelegat pentru Consultare Publică și Dialog Civic-MCPDC(tbc)


MarinArdănelCOTESCU - Vicepreședinte -Comisia pentru Admnistrație Publică și OrganizareaTeritoriului a Senatului


Eugen NICOLICEA - Președinte -Comisia pentru TehnologiaInformaţiilor şi Comunicațiilora CamereiDeputaţilor (tbc)


Paul Victor DOBRE - Președinte -Comisia pentru Admnistrație Publică și Amanajarea Teritoriului aCamereiDeputaților

 

10:40-12:40 SESIUNEA PLENARĂ

Rolul Chief Information Innovation Office 

Rolul Chief Information Office în îmbunătățirea continuă a funncționării instituțiilor publice guvernării și a guvernării; Proiecte actuale şi viitoare care vor asigura interoperabilitatea, eficacitatea şi eficienţa administrației publice în condiții de securitate; Implementarea cadrului de interoperabilitate pentru instituţiile publice, inclusiv pentru servicii transfrontaliere; Crearea de cloud guvernamental; Impactul asupra creșterii economice, asupra reducerii cheltuielilor bugetare, asupra eliminarii birocrației și asupra reducerii posibilităților de corupție; Necesitatea înființării Chief Information Innovation Office în administrația publică centrală și locală pentru dezvoltarea unei administrații publice orientate pe satisfacerea nevoiilor cetățenillor și mediului privat etc.

 

Moderatori:

Daniel OAJDEA - Deputat - Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicare Camera Deputaţilor

Yugo NEUMORNI   - Preşedinte - Asociația Directorilor de Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor - CIO Council

 

Speaker-i VIP invitaţi:

Marius Raul BOSTAN - Ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI))

Prof. Dr. Reinhard POSCH - Chief Information Officer - Federal Governmentof Austria


Dan NECHITA - Consilier al Primului Ministru al României


Dragos PÎSLARU - Consilier de Stat -Cancelaria Primului Ministru al României


Laurentiu STELEA - Secretar de Stat - Ministerul Fondurilor Europene


Prof. Dr. Decebal POPESCU - Consilieral Ministrului–MinisterulComunicațiilorși pentru SocietateaInformațională–MCSI


Daniela LIȚĂ - Project Manager - ELO Digital Office


gen. ing. Marcel OPRIȘ - Director General -Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS


ing. Aurelian Ionescu, gen. (r) - prof. asociatCurs CIO–Departamentul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare–DRESMARA


Laurent CHRZANOVSKI = Prof. Univ. Dr. Habil. PhD Post Doc –the Roster of Experts of the ITU (International Telecommunications Union, UN-Geneva, Manager of theyearlymacro-regional public-private dialogue congress« Cybersecurityin Romania » (cybersecurity-romania.ro), Co-founderandco-editor of thequarterlyjournal« Cybersecuritytrends» ,Pofessorat theDoctoral Schoolsof Historyat theUniversitiesof Lyon II and Sibiu.


Călin RANGU - Director Executiv -Asociația Directorilor de Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor -CIOCouncil

 

13:00-14:00 Networking Business Lunch

 

14:00-17:00 Masa Rotundă:

Servicii digitale, Identitate şi Semnătură electronică, Protecția Infrastructurii TI&C

Implementarea unui sistem unic, centralizat de identificare şi autentificare, valabil pentru toţi cetăţenii şi pentru organizaţii (certificat digital, parolă unică introdusă o singură dată, amprente digitale etc) care vor asigura integritatea, accesul, autenticitatea şi confidentialitatea; Standarde pentru arhivarea electronică a documentelor şi interoperabiliate; Dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi control al atacurilor cibernetice şi a unui sistem de integrare a sistemelor publice şi private; Măsuri şi soluţii contra intruşilor şi pentru controlul terorismului cibernetic; Protecția Infrastructurii TI&C asigură cadrul de securitate pentru reţele şi sisteme informatice, aplicabil pentru instituţiile publice și infrastructurile critice; Implementarea măsurilor de evaluare a vulnerabilităţii şi a testelor de penetrare la arhitecturile de tip cloud computing și monitorizarea serviciilor de cloud; Dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi control al atacurilor cibernetice prin integrarea sistemelor publice şi private; Măsuri şi soluţii pentru controlul intruziunii şi terorismului cibernetic, in contextul infrastructurilor TI&C;

Moderatori:

Prof. dr. ing. Doina BANCIU - Director General –Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică –ICI București

Iosif MOLDOVAN - DeputatComisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicare - Camera Deputaţilor

 

Speaker-i VIP invitaţi:

 

Delia POPESCU - Președinte -Agenţia Română pentru Agenda Digitală –AADR


Prof. Dr. Decebal POPESCU - Consilieral Ministrului–MinisterulComunicațiilorși pentru SocietateaInformațională–MCSI


Cornel DOROBĂȚ - Expert in Documente Electronice –Banca Naţională a României


Razvan GRIGORESCU - Manager pentru Securitatea Informaţiilor, CEC Bank


Varujan PAMBUCCIAN - Deputat –Comisia pentru TehnologiaInformaţiilor şi Comunicațiilor -Camera Deputaţilor


George TOPALOV - Manager -Data Center Segment -Schneider Electric


Dumitru ZAMFIR - Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice -ANSSI


Augustin Jianu - Director -Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-RO


Florin COSMOIU - Director -Centrul Naţional CyberInt –Serviciul Român de Informaţii -SRI


Toma CÎMPEANU - Director Executiv -Comisia Tehnică –AsociaţiaNaţională pentru Securitatea Sistemelor de Informaţii –ANSSI


Stelian ARION - Vice-Preşedinte-Asociaţia Romană pentru de Securitate –ARTS, Vice-Presedinte–Asociația Română a Evaluatorilor de Riscuri de Securitate Fizică -ANERSF, Membru în Consiliul Director –Asociația Română pentru Protecția Infrastructurii Critice–ARPIC


Adrian Victor VEVERA - Expert în managementulactivitățilorpentru protecțiainfrastructurilorcritice


Cristian DRIGA - Avocat, Președinte –Asociația Centrul pentru Studiul Criminalității Informatice

17:00 – 17:30        Sesiune Q & A 

 

 

 

 

 

ELO Digital Office

Partener Special de Organizare

Constantin SURDU

+40 722 572 108

constantin.surdu@adsi.ro

Romulus MAIER

+40 722 347 698

romulus.maier@agora.ro

Sorina VOICA

+40 723 263 403

sorina.voica@partners.com.ro

Ingrid ZAMFIR

+40 729 990  536

office@concordcom.ro

Înregistrarea este gratuită pentru organizații non-profit, administratia publică, bugetari, studenți. Pentru companii și persoane fizice, costul participării la eveniment este de 480 lei. După finalizarea înregistrării veți primi un mail de confirmare.


Formular de înregistrare