CONFERINTEI NATIONALA DE CYBERSECURITY

Ziarul BURSA organizează a II-a ediŃie a CONFERINłEI NAłIONALE DE
CYBERSECURITY, în data de 14 iunie 2016, începând cu orele 9:30, la sediul
Electrica SA, sala Radu Zane din str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1, Bucuresti.
Subiecte propuse:
 Politici si strategii de securitate si apărare cibernetică aplicabile organizaŃiilor
publice si private;
 Auditul si certificarea securităŃii cibernetice a organizaŃiilor;
 Bune practici în comerŃul online, în utilizarea, reŃinerea si prelucrarea datelor, în
protecŃia proprietăŃii intelectuale si combaterea pirateriei;
 Drepturile si obligaŃiile utilizatorilor si persoanelor juridice în spaŃiul cibernetic
(din perspectiva noului proiect de lege a securităŃii cibernetice);
 Auditul, evaluarea si managementul securităŃii cibernetice în organizaŃii;
 ProtecŃia infrastructurilor critice naŃionale din domeniile financiar, bancar,
transporturi, medical, educaŃional, energetic;
 eGuvernare si administraŃie publică inteligentă;
 EducaŃia si cultura de securitate cibernetică;
 OportunităŃi pentru asigurarea continuităŃii organizaŃiilor: asigurarea la risc
cibernetic;
 Provocări legislative: aspecte tehnice si juridice, cooperarea public-privată.
09:30 – 10:00 Înregistrarea participanŃilor si welcome coffe;
10:00 – 14:00 Speakeri invitaŃi*:
 Ionel NiŃu, Presedinte, New Strategy Center (confirmat);
 Marius Bostan, Ministrul ComunicaŃiilor si pentru Societatea InformaŃională
(confirmat);
 Costin Grigore Borc, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, ComerŃului si
RelaŃiilor cu Mediul de Afaceri;
 Florin Cosmoiu, Director al Centrului NaŃional Cyberint din cadrul Serviciului
Român de InformaŃii (confirmat);
 Dan Nechita, Consilier al Primului-ministru (confirmat);
 Liviu Codîrlă, Deputat, Membru în Comisia comună permanentă a Camerei
DeputaŃilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
activităŃii SRI (confirmat);
 Chestor principal Bogdan Despescu, Inspector General al PoliŃiei Române;
 Cătălin Pătrascu, Sef Serviciu Securitate Informatică si Monitorizare, CERT-RO
(confirmat);
 Nir Giller, Co-Founder si CTO, CyberX Israel si Partener Safetech (confirmat);
 Bogdan Matache, Consultant Cyber Security, S&T (confirmat);
 Mihaela Cracea, Managing Associate, Pachiu si AsociaŃii (confirmat);
 Conf. Univ. Dr. Răzvan Bologa, Departamentul de Informatică Economică si
Cibernetică, Academia de Studii Economice, Director Masterat SIMPRE
(confirmat).
* de confirmat
14:00 – 14:30 Întrebări si răspunsuri;
14:30 – 15:00 Light Lunch.

http://www.bursa.ro/securitate-cibernetica-2016/