Contact

Asociația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale

Bd. Erou Iancu Nicolae 55B – Voluntari IF

 

ONG - CUI/CIF: 25961714

 

Bank Account: RO79BTRL04301205M85120XX

Banca Transilvania București - Agenția Vitan

 

Tel: 004 021 346 1971

Fax: 004 021 346 1971

Adresa de corespondență: str. Nicolae Pascu nr. 2, (bl.R1, sc.1,et.4, ap.19) RO-302074 București 3

Constantin-Dumitru SURDU

Președinte

004 0722 572 108

constantin.surdu@adsi.ro

Constantin-Ovidiu ILIE

Vicepreședinte

004 0744 366 438

ovidiuilie66@gmail.com

ovidiu.ilie@adsi.ro

Calin-Mihai RANGU

Vicepreședinte

Director Departament Tehnologii Bancare

004 0722 695 697

calin@rangu.ro

calin.rangu@adsi.ro

Thomas KLEININGER

Director executiv

004 0722 695 697

thomaskleininger@yahoo.com 

thomas.kleiniger@adsi.ro

Cornel Adrian DOROBĂȚ

Director Departament Documente Electronice

004 0722 236 501

cornel.dorobat@adsi.ro 

Cristina Teodora ALEXANDRU

Director Economic

004 0720 503 040

alexandru_cristina@ymail.com

cristina.alexandru@adsi.ro

Dragoș Virgil TEODORESCU

Director Departament Organizare Evenimente și Comunicare

004 0744 336 579

dragoshteo@gmail.com

dragos.teodorescu@adsi.ro

Edgar JAKAB

Director Department Juridic

004 0722 382 068

edgar.jakab@gmail.com

edgar.jakab@adsi.ro

Oana Maria ȘICLOVAN

Director Department Educație

004 0746 160 015

oana_siclovan@yahoo.com

oana.siclovan@adsi.ro

Radu ANDRICIUC

Director Department Protecția Infrastructurilor Critice

004 0722 27 00 29

andriciucradu@yahoo.com

Andrei DUMITRAȘCU

Director Department Tehnologia Informației

004 0722 27 00 29

andrei.dumitrascu@pointit.ro

andrei.dumitrascu@adsi.ro