Despre noi

Asociaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Informaţionale este o asociaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, autonomă şi independentă, fără scop lucrativ care are ca scopuri principale: reprezentarea si apărarea intereselor societăţii civile, a intereselor fiecărui cetăţean ca beneficiar în relaţiile cu administraţia publică locală sau guvernamentală, cu organizaţiile publice sau private angrenate în proiectarea, implementarea, funcţionarea sau dezvoltarea sistemelor de guvernare electronica, în mod special şi a dezvoltării societăţii informaţionale, în general, pentru obţinerea unor soluţii operaţionale avantajoase pentru cetăţeni şi mediul privat; colaborarea cu organizaţiile publice sau private şi cu persoanele fizice care au ca obiectiv promovarea si dezvoltarea societăţii informaţionale; promovarea către administraţia publică, organizaţiile publice şi private, instituţiile de învăţământ, precum şi către cetăţeni a informaţiilor privind standarde, metodologii, modele, cele mai bune practici în domeniul utilizării tehnologiei informaţiei, în vederea creşterii transparenţei, promovării valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept; creşterea performanţei actului de guvernare şi a parteneriatului public-privat.

Obiective ADSI pe termen mediu/scurt

ADSI susține accelerarea reformei administrative în Romania prin înființarea poziției de “Chief Information Officer” -.. Mai mult